Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kristendommen

Bruk Vivo, notater og egen hukommelse til å løse kryssordet. Lykke til!

1
2                         3
   
4   5        
6     7  
8                                    
     
  9      
      10
11        
  12              
  13  
14                
   
15            
   
16         17          
   
18        
 
 

Across
2.Hva ringer 3x3?
5.Musikkinstrument.
8.Hvilken del av Bibelen forteller om Jesus?
9.Høytid som feirer Jesus' bursdag.
11.Hvor mange bud fikk Moses av Gud?
12.Til minne om Jesus' siste måltid med disiplene.
14.De som hører til en kirke eller gudshus.
15.Talen presten holder kalles en?
16.Høytid som markerer Jesus' korsfestelse.
17.Under gudstjenesten synger man?
18.Jesu legeme.
Down
1.Hvilken del av Bibelen forteller om jødenes historie?
3.De kristnes hellige hus.
4.Jesu blod.
6.Gamle kirker som ble bygget i tre kan kalles?
7.Hvilket ord betyr "har lyst på"?
10.Kristne ber til?
13.De kristnes hellige bok kalles?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog