Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12.a Mīkliņa

Linda Laima

1 2
3          
4     5
6         7      
  8                  
       
9             10          
   
11             12 13
    14            
         
       
  15    
16         17    
    18          
     
    19        
   

Horizontāli
3.Manikīra eksperte
6.Mazās klasēs patika iekaustīt meitenes
8.Vanaga acs, Halks- šķaidīt
9.ĀĀ????
10.Pirmajam auga ūsas
11.Kvēlākā hokeja fane
14.Vislielākie vaigi klasē
16.Topošā līgava
18.Vislabāk ģērbies
19.Gudrs dirsējs
Vertikāli
1.Zolītes eksperts
2.Mīl matemātiku
4.SWAG
5.Latvānis
7.Mīļākie apavi- VANS kedas
9.Lāsma, Unce, Una, pretīga seja, smird īkšķi
11.nu beeeeeidz
12.Mīl lamāties
13.Rolands
15.Vītolas kundzīte
16.Runā ātri, daudz. E-klases reitingā pirmā vieta
17.Boobies, diamonds. KOST

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog