Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12a konservi

gossip girl xoxo

1
2          
3  
4          
5    
6              
    7
8              
  9              
10            
    11            
  12  
13           14          
     
15           16  
       
17         18        
   
19         20        

Horizontāli
2.Piemīlīgākās sunīšu bildes instagramā
4.Grib būt seriālu zvaigzne
6.Viņa bija Hārvardas universitātē
8.Meikapa guru
9.Baigi plosās āsk`ā un citos jocīgos sociālajos saitos
10.Piepildīja savu sapni, aizbraucot uz PČ Minskā
11.Var aizmigt jebkur, jebkurā stāvoklī, dažreiz - ar improvizētiem mācību materiāliem
13.The basketbolists
14.Čalim problēmas ar latviešu valodas gramatiku
15.Bija blondīne, tagad pārtapusi brunetē
17."Candy Crush" guru (atbildē otrais vārds)
18.Visvairāk instagrama selfiji, patīk hokejs
19.Gribēja kļūt par biznesmeni, nesanāca
20."Duraka" guru
Vertikāli
1.Ēdienu kritiķis
3.Zinu, ka kapā zoli draugos, laikam
5.Ulda BFF
7.Reti gudrs, klases lepnums
10.Klases skaistule, tam nepiekrīt
12.Le Dūzis (atbildē - uzvārds)
14.Le Boss/Eižens
15.Patiesībā, viņas vārds ir ar garo Ā
16.Izcils orators

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog