Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12.a sistēma

Simona

1
 
 
2  
3        
 
4          
 
5 6          
   
7         8
    9             10
    11    
12                      
      13  
  14 15          
16        
  17                  
         
  18      
19                
    20        
21              
 

Horizontāli
3.Patīk taisīt selfijus toaletēs
4.Basketbolists
6.Atvērts un labsirdīgs cilvēks
7.Gudra un sprogaina
9.Gudrs vēsturē
12.Smieklīga un čirkaina
15.Misterss skaļā balss
17.Klusa un noslēgta sevī
19.Garas skropstas (slotas uz acīm)
20.Ļoti smieklīgs un jautrs cilvēks un ar nelielām problēmām matemātikā
21.Rupeklīgs
Vertikāli
1.Daudz ēd bulciņas
2.Nodarbojās ar nagu dizainēšanu
5.Smaidīga jebkurā dzīves situācija
6.Gudrākais zēns klasē
8.Patīk medīt
10.Klusākais klases cilvēks
11.SWAAAG
13.Gudra un kautrīga
14.Mīļa blondīne
16.Nedaudz ierožojis
18.Vienmēr kopā ar Julitu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog