Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12.a XD

zala varde

1
2  
3            
  4  
5            
    6
7              
8              
9     10
11             12        
     
13         14    
       
15         16            
   
   
17  
18          
   
   
   
  19        

Horizontāli
3.Nuuu nee-eee!
5.Dzīvnieku fans.
7.Modes tendenču smalkākās izmaiņas.
8.Telefons vnm rokās.
11.Noteikti bijis nomodā visās LV stundās...
12.+Julita= forever together.
13.Direktors.
15.Man ir slikti, ko jūs nesaprotat!?
16.Konkurē ar googli faktos.
18.Handbols forever!
19.Radio balss, chill attieksme par dzīvi.
Vertikāli
1.101 sunīša foto.
2.Redzēsim pēc pāris gadiem uz teātra skatuves, seriālā?
4.Datori, datori, viss ap tiem?
6.Nepatīk, ka uzvārdu jauc ar ķīmisko elementu.
9.3+1=?
10.No biznesa trio.
14.Āziiitis.
17.Hokeja rezultātu guru.
18.Eižēns.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog