Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12tie

Linda

1
2            
   
3   4          
5   6    
    7                 8
          9  
10               11        
           
    12  
13 14              
15              
    16  
    17        
     
18           19        
 
20        

Horizontāli
2.Bumburs
4.Bieži spēlē CS
7.Mednieks
10.Viķis
11.Gudra, atraktīva
14.Topošais vetārsts
15.Mīļākā, jaukākā blondīne
17.Patīk teātris un atrasties uz skatuves
18.Eižens
19.Patīk handbols
20.Ir
Vertikāli
1.staigā ar milzīgām austiņām
2.čalis ar ļoti garām skropstām
3.Liek nagus
5.Klausās Beatles
6.mīl rakstīt dzejoļus
8.Gudrs, patīk jokoties
9.Māk dziedāt
12.Dzīvo ķemeros
13.Mīl sportot
14.Vēlas studēt žurnālistiku
16.Nepatīk matemātika

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog