Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

12.a. Raksturojums

Emils

1
  2
3              
4           5  
    6          
7              
     
   
8 9 10        
   
    11          
12        
    13        
 
  14
15        
16    
17              
   
18            
 
19              
 
20            

Horizontāli
3.Vēlas kļūt par vetārsti
4.Gudra, nepatīk sports
6.Mācīsies par kostmetaloģi
7.Pabeidza airēšanas skolu
10.Ļoti labi mācas, gudra, atsaucīga un izpalīdzīga.
11.Patīk un nodarbojas ar sportu
12.Maziņa pēc auguma
13.Es
15.Nepadodas matemātika
17.Slinks
18.Mācas vācu valodu
19.Nerunīga
20.Patīk futbols
Vertikāli
1.Nepatīk, ja sauc par Unu
2.Patīk datorspēles
3.Ļoti patīk hokejs
5.Kautrīga
8.Spēlē datorspēles
9.Dabīga matu krāsa
13.Spēlē handbolu
14.Patīk sports
16.Gudrākais cilvēks klasē

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog