Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

4 unit face2face

1   2   3
   
4           5
    6      
7     8     9
    10    
11                 12 13       14
  15        
       
16 17   18                 19  
        20          
      21            
          22 23
        24            
      25       26 27      
          28    
  29                    
    30                                
31                          
    32        
    33 34                 35  
36   37               38
          39    
40                     41   42      
                 
  43             44     45             46
            47   48     49
50 51       52         53      
54     55              
         
56         57      
   

Across
1.сандал
4.овьёос
6.будаа
8.загас
11.түргэн хоол
13.жимс
15.цай
16.кофе ширээ
20.кофе
21.шарсан талх
24.цэцэг
25.цайны газар
29.сүү
30.ор ба өглөөний цайтай буудал
31.жигнэмэг
34.хүнсний ногоо
37.жазз
40.гадил
41.музей
43.нэг хүний ор
45.плитка
47.алим
50.бяслаг
53.дэлгүүр
55.орон сууц
56.гол
57.мах
Down
2.онгоцны буудал
3.зам
5.талх
7.далай
9.байшин
10.рок хөгжим
12.итали хоол
14.00
17.жүржийн шүүс
18.хөргөгч
19.хоёр хүний ор
22.тухлаг сандал
23.тавилга
26.хятад хоол
27.автобусны буудал
28.нуур
29.уул
32.цай
33.зайдас
35.буудал
36.угаалтуур
38.чанамал
39.далайн эрэг
40.усанд ордог ванн
41.зах
42.талбай
44.баар
46.бичгийн ширээ
48.тасалгааны ургамал
49.шөл
51.зочид буудал
52.өндөг
54.парк

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us