Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SLĖGIS

Inga Dudoitytė

1          
 
 
  2
3                   4          
   
  5          
6                
  7  
8   9                
10                  
     
    11                  
     
  12                  
   
13                              
   
   
  14                  

Across
1.Kaip vadinamas fizikinis dydis, kuris lygus jėgos ir jos statmenai veikiamo ploto santykiui?
3.Manometrai yra deformaciniai ir...?
4.Ką skystis veikia? (jėga)
5.Kokie daiktai sukelia didesnį slėgį?
6.Koks yra slėgio fizikinis dydis?
9.Kuris atmosferos sluoksnis yra pats aukščiausias?
10.Kaip pasiskirsto skysčių ir dujų išorinis slėgis?
11.Kaip vadinamas oro sluoksnis kuris gaubia Žemę?
12.Kuris atmosferos sluoksnis yra yra tankiausias?
13.Kokie indai sudaro skystinį manometrą?
14.Kaip vadinamas specialus prietaisas skysčių ir dujų slėgiui matuoti?
Down
1.Kaip vadinami indai kuriu apatinės dalys susijungia su vienas kita?
2.Kas jėgos poveikį paskirsto visomis kryptimis?
7.Kaip vadinamas manometras kurio matuojamas automobilių padangos. dujų balionų slėgis ir t.t?
8.Kokie kūnai slėgį perduoda jėgos veikimo kryptimi?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us