Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Križanka

Nika Špes

Križanka - živali

1
  2
   
   
    3
    4   5
6                      
       
7       8    
  9     10    
     
11      
  12    
   
13          

Across
6.Žuželka rdeče barve s črnimi pikami
7.Žival, ki rada je sir
8.Človekov najboljši prijatelj
9.Žival, ki lovi miši
11.Kralj živali
12.Največja morska žival
13.Puščavski pes v Avstraliji
Down
1.Medvedi, ki živijo na Arktiki
2.Žival, ki ima dolgi vrat
3.Žival, ki jo lahko jezdimo
4.Strupena kača
5.Žival, ki ima grbo
10.Ptič, ki ne more leteti in živi na Novi Zelandiji
12.Žival, ki je slepa in živi pod zemljo

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us