Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Hege+Vegar

1 2 3
4        
     
5                 6
         
      7              
       
       
  8  
9                
10              
     
    11          
     
     
  12      

Vannrett
4.Hvilket studie skulle egentlig Hege gå?
5.Hege og Vegar har begge to vært med i.... ?
7.Hva skal Hege "bli når hun blir stor" ?
9.Hva var Hege og Vegar på da han fridde?
10.Hvor jobber Vegar?
11.Heges første bil?
12.Hvilket vær hater Vegar?
Loddrett
1.Hvor var Hege og Vegar da de kyssa for aller første gang?
2.Hva spises på den årlige 5-juledagsfeiringen?
3.Hvor møttes Hege og Vegar for første gang?
5.Hva bygger Vegar på baksiden av huset?
6.Hvilket instrument har Vegar spilt?
8."Drømmebilen" til Vegar?
9.Hvor er Hege vokst opp?
10.Hvor bor brudeparet og guttene deres?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us