Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2         3    
4                  
  5 6  
7 8                        
         
9             10 11          
            12
13     14           15     16
        17        
      18                      
  19            
20                     21          
           
  22           23   24              
  25      
26 27                
        28     29      
  30              
  31   32      
  33            
  34        
35       36
   
37            
 

Horizontāli
2.pilsēta, kurā iepazinās Sanda ar Kristapu
4.valsts, uz kuru jaunajam pārim bija pēdējais kopīgais ceļojums
8.kristapa vaļasprieks, ja tam atrodas laiks
9.kādas šķirnes kaķis Kristapam un Sandai mājas nekad nebūšot (bez apmatojuma)?
11.sandas un Kristapa kopīgais nākotnes sapnis
14.mīļvārdiņš, kurā Kristaps sauc Sandu
18.mēnesis, kurā Sanda ar Kristapu svinēs Zelta kāzas
20.kads filmas žanrs Kristapam ir tik garlaicīgs, ka kinoteātri varētu arī aizmigt? :)
21.sulīgi augļi, ar kuriem Kristaps bernība apmētājis Sandu
22.vieta, kur atrodas Sandas un Kristapa ģimenes ligzdiņa
24.pirmā dāvana no Kristapa
26.kristapam patīk, ja cilvēki... (darbības vārds, antonīms vārdam "nesmaida")
28.skaitlis - cik gadus Kristaps ar Sandu ir kopā?
30.sandai patīk, bet Kristapam nē :) (vieta, kur tiek pārdotas dažādas preces)
32.sandas mīļāka krāsa
33.siedi, kurus Sandai labak nedāvināt
34.cik reizes Kristaps var atspiesties balstā? (Tikpat var arī Čaks Noriss)
35.sandas mīļākais ēdiens, daudzskaitlī
37.kādas dejas Sanda ir dejojusi ar citiem puišiem? :)
Vertikāli
1.svētki, kuros Kristaps bildināja Sandu
3.sandas mīļākais seriāls
5.kristaps domā, ka bērnība Sandas vēlamā profesija bija...
6.sandas un Kristapa mīļākais dzīvnieks
7.kristapam negaršo... (aug mežā)
10.rožu dzimtas koks, kas randiņu periodā satuvināja Sandu ar Kristapu
12.kKristapa viens no mīļākajiem sporta raidījumiem
13.sanda zina, ka bērnībā Kristaps velējās kļūt par... (profesija)
15.par ko Sanda bērnība gribēja kļūt? (profesija)
16.novads, uz kuru Sanda ar Kristapu vēlētos aizbraukt
17.pārvietošanas līdzeklis, kas vieno Sandas un Kristapa ģimenes
19.kristapa teritorija, kuru Sanda nedrīkst kārtot
23.kristapa mīļāka krāsa
25.ātrakais komandu sporta veids pasaulē, ar kuru nodarbojas Kristaps
27.sandas un Kristapa mīļaka kūka
29.sandai ir alerģija no .... (Patvērums nakšņošanai zem klajas debess) :)
31.kādā mīļvārdiņā Sanda sauc Kristapu?
36.meitenes vārds, kuras dzimšanas dienā Sanda ar Kristapu sāka draudzēties

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us