Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ryan

Paayal

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever. <3

1           2
 
3    
 
4 5  
   
  6  
     
7            
   
8             9
  10      
11          
12   13
    14        
15             16  
17     18       19  
      20          
21 22                      
    23            
  24                    
25         26        
    27
    28    
     
29                       30      

Across
1.Wat hadden je moeder en je tante een keer voor ons gehaald
3.Om wie gingen we helemaal stuk met sinterklaas?
7.Jij bent ...
8.Eens een ... altijd een ... !
10.You are my one and ...
11.Wat frat ik altijd op bij je
14.Wat is mijn sterrenbeeld?
15.M'n tweede naam
18.De liefde van m'n leven, soulmate, beste vriend, wereld ect
20.Wie is de liefste hond ter wereld?
22.Wat zijn wij in ons tweede leven?
23.Jij bent mijn topper in ... !
24.Wat moeten we nog steeds een keertje houden?
25.Wat is het eerste cadeautje dat je mij hebt gegeven?
26.Waar gaf je mij voor het eerst een kusje?
28.Wat ben jij, een ...
29.Met wie slaap ik iedere nacht?
30.Wat aten we met sinterklaas?
Down
2.In welke kleur ben je super sexy
4.Wat aten we toen we samen gingen avond eten?
5.Wanneer was ik super ziek, en konden we daardoor niet samen zijn :(
6.Waarin gaan we matchen?
9.Wat wil ik super graag met je doen
12.Jij bent zooo lief leuk aardig en zo ...
13.Onze stalker
16.Wat deden we heel vaak bij je maar ben ik super slecht in
17.Welk spel deden we heel vaak samen? (Je speelde vals)
19.M'n echte achternaam
21.Tijdens welke les leerde we elkaar voor het eerst kennen?
27.Onze trotsen en grote voorbeelden

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us