Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

INF 1415 f Križanka - Nedić Sara

Sara Nedić

Križanka PROTOKOL pri predmetu informatika; Maribor, 15.12.2015

1
 
 
 
 
  2
  3  
     
     
   
4   5  
6                
   
   
   
   
   
    7
8                    
   
 
 
 
 
 
9  

Across
5.Enoličen naslov, ki ga po določenem protokolu ima vsaka naprava v omrežju.
6.Jezik, ki ga uporabljamo ljudje pri komuniciranju.
8.S tem pogosto opisno naslavljamo napravo namesto z IP naslovom.
9.Vršno ime, ki velja za Slovenijo.
Down
1.Jezik, ki ga uporabljajo naprave pri svojem povezovanju.
2.Skupek protokolov, ki jih današnja omrežja uporabljajo za prenos podatkov.
3.Za pretvarjanje razpoznavnega imena v naslov IP skrbi poseben sistem imenskega prostora z imenom...
4.Sestavni del imena naprave, običajno je oznaka države.
7.Dvogovori, iz katerih je sestavljen jezik, ki ga uporabljajo naprave pri svojem povezovanju.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us