Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

The Arts

Eryk Ruciński

1 2
3                  
    4 5
6           7           8
         
9 10       11              
12                            
             
13           14                    
           
    15         16    
        17
18                             19
      20              
    21      
        22          
23 24               25    
26          
27                
        28            
       
  29                  
   

Across
3.wystawa
6.scenariusz
11.symfonia
12.opowiadanie
13.pracownia
14.przyjemny
15.powieść
18.nagrodzony
20.występować
22.serial komediowy z udziałem publiczności
24.mało oryginalny
27.relacja
28.sceneria
29.fabuła
Down
1.na żywo
2.skala głosu
4.komik
5.rozdział
7.fabuła
8.przemoc
9.fotografia
10.przewidywalny
11.rzeźba
16.autor/ka piosenek
17.tylko dla dorosłych
19.wiersz
21.doskonały, kapitalny
23.reżyserować
25.zabawny
26.pędzel

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us