Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

E eller æ?

Michael

Vokalglidningsøvelse

1     2
3      
 
4      
 
5   6
7    
8      
9     10            
         
11         12    
  13              
      14 15
     
16            
   
17          
18       19        

Vandret
1.Noget man kan fange krabber med
3.Noget man holder når man har fødselsdag
4.Den person, der fangede Hans og Grethe
5.Et kort med 1 tal
10.Et dyr med en snabel
11.Det man bruger når man sparker til en bold
13.Noget man kan kalde mormor
16.God hjælper med vinger
17.Det tal, der kommer efter 10
18.Dyr man kan ride på
19.Et dyr, der spiser nødder
Lodret
2.Noget man kan have når man er syg
5.Et lille dyr med 8 ben
6.En historie med magi og tal
7.Et spil med en lille gul bold
8.Det sted, hvor man kan se skuespil
9.Der hvor man sover
12.Noget man får når man vinder
14.Noget man kan lave frakker af
15.En person man er glad for at lege med

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us