Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

i lyder som e

Michael Nyholm

kort i lyder som e

1
2      
 
3   4
5     6    
     
7 8      
9        
  10           11
12              
    13 14  
15            
      16
17          
  18      
   
19      
   
20    
21     22
 
23    

Across
2.Dyr der lever i vandet
5.Noget man kan spise hvis man er syg
8.Det modsatte af meget
9.En lille vej
10.Det kan man gøre med mælk
12.Man har 5 på hver hånd
13.Et andet ord for lille kat
15.Noget man skal være når så man ikke forstyrrer
17.Noget man kan med snørrebånd
18.En god tanke
19.Det man kan se på et tid
21.Noget man kan på en vippe
23.Noget man kan køre i
Down
1.Det kan man på en stol
3.Noget rødt som de voksne drikker
4.Noget en kat gør for at fange musen
6.Noget man er hvis man ikke er høj og gammel
7.Det kan man med terninger
9.Brædder på fødderne
10.Noget man ikke må gøre ved andre
11.Noget man laver risengrød af
14.Det samme som i stykker
15.Noget sødt med mange farver
16.Noget man kan med strikkepinde
18.Noget varmt og orange
19.Man kan sige det sammen med lykke ved fødselsdage
20.Det dyr, der laver honning
22.Noget man kan spise i en vaffel

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us