Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Võõrsõnad - B sõna algul

Koostanud: õpetaja Merilin Lepik (2015)

Loe rahulikult vihjeid ning kirjuta vastused õigesti ruudustikku.

1      
  2
3       4  
  5          
6              
    7
8              
     
  9            
   
  10              
   
  11              

paremale
1.peedisupp
3.liiklusvahend
5.troopiline puuvili
6.peakate
8.spetsiaalselt ehitatud ujumiskoht
9.terasnõu gaasi hoidmiseks
10.mingi rühma töötajate juht
11.kalliskivi
alla
1.äritegevus
2.ansambel
4.rõngakujuline kuivik
7.heledate juustega naine
8.autokütus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us