Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eläimiä

Eija-Riitta

1 2 3         4
5                  
        6        
           
            7
        8  
  9                        
         
10     11          
12                  
       
13             14    
       
15              
16                
 
 
17        

Vaakasuoraan
3.Hiiren vihollinen
5.Pyöreässä maljassa
6.Uskollinen ystävä
9.Pieni hirvieläin
11.Villainen
12.Söpö kävynsyömä
13.Tyttöjen suosikki
15.Sotkee kesämökin talvella
16.Värikäs siivekäs
17.Metsästäjän paras saalis
Pystysuoraan
1.Mesikämmen
2.Syö kaiken puutarhasta
3.Lampaan lapsi
4.Suuri ja harmaa
5.Pitkäkaulainen
6.Elää vanhaksi
7.Pieni sika
8.Maidontuottaja
10.Aavikon laiva
11.Kuningas
14.Iso raidallinen

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us