Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Klasiskā mūzika

1 2                 3
     
4             5 6 7      
         
  8                      
       
9                 10    
         
  11    
12                      
   
13 14              
   
  15   16
    17            
       
18                  
       
     
19            

Horizontāli
2.Klavieru priekštecis
4.Cik taktis ir periodā?
7.Cik baletu ir Pēterim Čaikovkim?
8.Viens no populārākajiem Čaikovska baletiem.
9.Par kādiem mistiskiem radijumiem tiek uzrakstīts Grīga darbs ''Kalna karaļa alā''
12.Dziedāšanas veids, kurā pa pusei dzied un pa pusei runā.
14.Kādas tautības komponists bijia Bahs?
17.Sieviete, kas šogad pārstāvēja Latviju Eirovīzijā.
18.Komponists, kura simfonijas daļa ir tagadējā Eiropas himna.
19.Koncerta pamatlicējs.
Vertikāli
1.Lists ir ne tikai bijis komponists bet arī virtuozs...
2.Kāda laikmeta pārstāvis ir Mocarts?
3.Par ko Mocarts tiek uzskatīns jau no bērnības?
5.Cik daļas ir klasiskai simfonijai?
6.Kura rakstnieka drāmai Edvards Grīgs sarakstījis mūziku?
10.simfonijas pamatlicējs
11.Grīga dzīves laikā, kādas valsts pakļaitībā bija Norvēģija?
13.Kuram komponistam par godi tika izveidotas Šūbertiādes.
15.Kura laikmeta komponists bijis Hendelis?
16.Populārākā Bizē opera.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us