Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

tekstilšķiedras

Ra-moon

1 2      
3     4 5
       
    6    
7                  
      8            
       
9                 10
   
   
11           12            
   
  13      
  14              
   
15   16            
   
  17        
 
 

Horizontāli
2.kažokādu bieds ir....
3.vai ziepes ir mazgāšanas līdzeklis
7.apģērbu kopšanas norādēm izmanto ...
8.ar ko sākas diegs?
9.mācība par darba vides pielāgošanu
11.kur spilvendrānā visvairāk sakrājas putekļi
12.kas jādara ja atirusi svārku apakšmala
13.kāda ir ūdens ķīmiskā formula
14..........ir augu izcelsmes šķiedra
15.skapī veļu glabā....
17.kāda vilna visbiežāk izraisa alerģiju
Vertikāli
1.pirms veļas mazgāšanas tā....
2.apģērbs pienācīgi jākopj, lai tas ilgāk ....
4.Algoras šķiedru iegūst no....
5.ko apzīmē ar WOL
6.veļas mazgājamais līdzeklis
10.dabīgās šķiedras izcelsme
11.kur uzglabā tīru veļu
16.........ir dzīvnieku izcelsmes šķiedra

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us