Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ķīmisko elementu un to savienojumu pielietojums

Daina Bleive

I variants

1 2
  3          
   
   
4                
   
    5
   
6            
     
7                  
   

Across
3.Sakausējums, kura vārdā nosaukts laikmets.
4.Viela, kas nepieciešama elpošanai.
6.Metāls, kuru Latvijas brīvvalsts laikā lietoja monētu kalšanai.
7.Ekoloģiski vistīrākā degviela
Down
1.Elements, ko izmanto brīnumsvecīšu pagatavošanai.
2.Metāls, kas parastos apstākļos ir šķidrā agregātstāvoklī.
5.Cinka un vara sakausējums.
6.Kašķa ārstēšanas ziedes pamatsastāvdaļa.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us