Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Naturalisme

NMO

1 2
  3  
4 5                                  
       
6               7  
         
  8                                      
         
  9                         10      
           
    11                              
           
         
12                                    
         
  13                          
    14          
       
  15                  
   
16                            
 
17                        
 
18                        

Vandret
5.Fortæller hvordan kronologien i stykkets fortælling ikke må brydes
6.Personen der ændrede forståelsen af menneskets oprindelse med evolutionsteorien
8.Hver enkelt replik skulle reflektere den enkelte karakters personlighed
9.Fortæller hvordan omgivelserne af stykkets handling ikke må skifte sted
11.Grundlæggende principper for dramaets tekst og udtryk, der stammer tilbage fra Aristoteles og det antikke græske
12.Dramatikeren introducerer disse beskeder i manuskriptet til at forklare hvad han/hun tænker
13.Hvad hedder denne teatergenre?
14.En af datidens mest kendte dramatikere. Han var af norsk/dansk oprindelse
15.Alle disse forberedelser skal sikre at skuespilleren såvel som tilskueren under forestillingen oplever.....
16.Alt fra handling til sprog til sceneudtryk skal se så ......... ud som muligt
17.Personen der skabte et nyt regelsæt for arbejde og uddannelse af skuespilleren
18.I denne tid brugte man en helt særlig scenekonstruktion, hvad hed den?
Lodret
1.Personen der ændrede forståelsen af menneskets psyke og motivationer med hans psykoanalyse
2.Visualiserer opbygningen af spændingen i et stykke
3.En opfindelse der ændrede udtrykket for teaterforestillinger for evigt
4.Personen hvis politiske ideologiske talte for at alle er lige - rig som fattig
6.En usynlig væg mellem tilskuer og publikum
7.Navnet på det nye regelsæt for skuespillerens arbejde
8.En teknik brugt af dramatikeren til at fortælle en karakters baggrundshistorie
10.Fortæller hvordan stykkets handling ikke må foregå over mere end 24 timer eller blive afbrudt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us