Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Austrālija

Kappa123

1
2                  
3  
  4 5  
  6     7  
           
    8                    
9                      
               
          10
  11                 12            
           
  13   14            
15                
    16        
 
17        
 
18        

Across
2.Kāda sistēma ir labi attīstīta Austrālijā?
8.Kādā savienībā ir Austrālija?
9.Kāds Okeāns apskalo Austrāliju?(Klusais un...?)
11.Austrāliju lielāko daļu aizņem.
12.Austrālijas galvaspilsēta
14.Cik štati ir Austrālijā?
15.Otra lielāka pilsēta?
16.Kāda ir valsts valoda?
17.Eirsas klints,jeb..
18.Kurā vietā pēc lieluma ir Austrālija?
Down
1.Pirmie eiropieši, kuri 1606. gadā saniedza Austrālijas krastus?
3.Lielākā pilsēta ir..
4.Austrālija ir kontinents un ....
5.Kam ir liela nozīme Austrālijā?
6.Trešā lielākā pilsēta?
7.Kādi ir tagad iedzīvotāji?
8.Kādi bija pirmie iedzīvotāji?
9.Ar kuru valsti Austrālija nostiprināja saikni?(Pēdējā laikā)
10.No kuras valodas ir cēlies vārds ''Austrālija''?
13.Kurš dzīvnieks apzīmē Austrāliju?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us