Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Дом

Rūdolfs Grasis

1
 
  2
3 4      
     
5    
     
6              
     
      7
8      
9             10   11      
         
       
12           13                
14              
   
 

По горизонтали
4.Māja, kas gatavota no sniega un ledus
6.Māja, kura līdzinās dzīvnieka alai
9.Populārs mājoklis atpūtai pie dabas, vai ceļotājiem
11.Guļbūve, kas celta tikai no koka
12.Pilis
13.Celtne, kuras augstums ir līdz debesīm
14.Tradicionāla ukraiņu māja
По вертикали
1.Māja ar daudziem stāviem.
2.Māja no kātiem.
3.Māja uz riteņiem
5.Cietoksnis
7.muižas māja ar parku
8.Pie mājas piebūvēta māja
10.Sens mājoklis,dekorēts ar dekoratīvajiem elementiem.
12.Vasaras,dārza māja.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us