Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Дом

VanesaP

1
 
2  
  3       4
  5    
6            
7              
       
      8
9   10  
11                   12
       
13                                
     
    14      
15               16        
 
  17 18      
 
 

По горизонтали
3.Bīvdienu māja pilsētnieku ģimenēm laukos.
6.Mongoļu un Turku apaļās mājiņas.
7.Māja ar riepām.
11.Pazemes māja.
13.Daudzstāvu māja.
14.Tradicionālā māja Ukraina un Baltkrievijā. Māja ir no māla,bet jumts no salmiem vai niedrēm.
15.Cietoksnis, kurš tiek apsargāts.
16.Māja Kaukāzā, kura buvēta no akmeņiem.
18.Ledus māja.
По вертикали
1.Tradicionāla māja Krievijā lauku reģionā no baļķiem.
2.Ēka, kurai abās pusēs ir spārni.
3.Lielas pilis, kurās dzīvo augstdzimušas personas.
4.Pajumte, kura izveidota no zariem un lapām.
5.Telts.
8.Mājoklis senajā krievijā ar torni.
9.Debeskrāpis vai ļoti augsta ēka.
10.Muiža.
12.Tradicionāla Japāņu māja.
17.Māja, kas izveidota no kātiem un pārklāta ar ziemeļbieža ādu.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us