Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tréithe an Duine

Diarmuid

Aidíachtaí a dhéanann cur síos ar an duine

1               2     3     4
  5    
  6                        
7         8            
  9                    
10             11        
       
12 13             14           15
           
    16                
17             18          
       
  19                         20            
       
  21   22 23 24  
  25       26                
27                  
        28           29      
           
30                        
          31          
32                 33        
      34              
35                

Trasna
1.Bíonn a shrón sáite i ngach gnó aige!
2.Éirimiúil, glic.
6.Fuirist a ghortú.
7.Bíonn gach éinne sona aimsir na Nollag.
8.Náireach, scáfar, támáilte.
9.Is fuirist aithne a chur air seo
10.Fíor agus seasmhach.
11.Misniúil, dána.
13.An mbíonn sé ag taibhreamh i rith an lae?
16.Is fuirist drochghiúmar a chur air.
17.Tuigeann sé daoine agus na fadhbanna a bhíonn acu.
19.Ní cumas aige cur suas le haon mhoill!
20.Féachann sé go maith, taitneamhach don tsúil.
26.Ní maith leis an duine seo aon obair a dhéanamh.
27.Bíonn an bainisteoir bainc mar seo i gcónaí, ceaptar.
28.Lán de ghreann, sultmhar; corr, aisteach.
30.Ní chuimhníonn sé.
31.An-deas le féachaint uirthi?
32.Chuideodh an duine seo leat.
33.Ní duine beag é.
34.An mbíonn eagla air?
35.Ní chloiseann sé rud ar bith.
Síos
1.Lán d'fhuinneamh, neart, brí, spreacadh; luas, siúl.
3.Tá gach rud uaidh!
4.Níl radharc na súl aici.
5.Teastaíonn uaithi saol maith a bhaint amach di féin.
8.Deas, macánta, modhúil; mín mánla.
12.Is féidir brath ar an duine seo.
14.Cliste, cleasach.
15.Cliste
18.An mbíonn imní uirthi go minic?
21.Flaithiúil
22.Thabharfhadh sé a phingin deireanach duit
23.Fanann sé gan gearán a dhéanamh.
24.Deacair a smachtú nó a rialú.
25.Gearánach, crosta, deacair a shásamh.
29.Ionraic.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us