Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Saoirse 1916

Diarmuid

Word Bank
ag scaoileadh, an chéad chogadh domhanda, aniar aduaidh, ard-oifig an phoist, armlón, cinneadh, crá croi, cróga, cumhachtach, cur faoi chois, cáisc, dóchas, faoi rún, forógra, gan mórán troda, gortaithe, ionsaí, leadránach, líon beag, neamhspleachas, rialtas dúchais, sampla, saoirse, scoilt mhór, scroiste, seilbh, socraid, spreagúil, tacaíocht, trína chéile, tábhachtach, óglaigh na hÉireann

1               2
3  
4             5 6  
      7     8
    9                          
               
10                            
            11     12      
             
      13              
  14         15            
         
16                   17   18
           
  19 20              
21             22
  23           24                    
             
  25 26                 27                
                 
               
  28     29                            
                 
               
30                            
     
 

Trasna
1.tugann saighdiúirí é seo dá chéile (9)
4.Is chun é seo a bhaint amach a throid Óglaigh na hÉireann agus Arm Cathartha na hÉireann i 1916 (7)
9.gan troid mhór (3,5,5) (3 Focail)
10.i ngan fhios (5,7) (2 Focail)
11.léigh Pádraig Mac Piarais é seo ar chéimeanna Ard-oifig an Phoist (7)
13.cora crua an tsaoil (3,4) (2 Focail)
15.i ngan fhios don tsaol (4,3) (2 Focail)
16.aigne a dhéanamh suas nó ........ a dhéanamh (8)
19.eiseamláir (6)
23.aimsir an Éirí Amach (5)
24.ina chíor thuathail (5,6) (2 Focail)
26.GPO (3,-,5,2,6) (3 Focail)
29.ag Éire ó 1922 (14)
30.muintir na hÉireann i bhfeidhil (7,7) (2 Focail)
Síos
2.suntasach (11)
3.Diarmuid Ó Donnabháin Rossa á chur sa chré
4.bhí an óráid ......... (9)
5.calma, misniúil (5)
6.buail cos air (3,4,5) (3 Focail)
7.WW1 (2,5,7,8) (4 Focail)
8.tá súil agam, tá ...... agam (6)
9.gonta (9)
12.an t-aon arm, le hArm Cathartha na hÉireann, a bhí ag Éireannaigh i 1916 (7,2,8) (3 Focail)
14.fogha a thabhairt (6)
17.bhí arm na Breataine ........... (11)
18.curtha ó mhaith, loite (8)
20.ag caitheamh piléar (2,10) (2 Focail)
21.tharla ...... .... idir na réabhlóidithe (6,4) (2 Focail)
22.fadálach (10)
25.ní mórán (4,4) (2 Focail)
27.píléir, urchair (6)
28.áitíocht, forghabháil (6)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us