Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

produkti

Ieva Pētersone 11.klase

1
2 3                              
    4
  5                              
     
    6 7 8  
           
  9          
10                                    
             
             
      11   12                          
  13            
  14           15  
                  16
17                                          
               
    18            
19             20    
                   
        21          
            22        
                     
            23                              
                   
                 
24                                        
               
             
      25                    
 

По горизонтали
3.šķīstošā kafija
5.zaļie zirnīši
10.skābēti kāposti
12.Krievijas siers
17.aromātiskas piedevas
23.iebiezinātais piens
24.Valmieras desa
25.svaiga maize
По вертикали
1.Brazīlijas kafija
2.manna
4.augļu sula
6.ziedkāposts
7.ilustrētie žurnāli
8.malti pipari
9.prosa
11.saldētas ogas
13.lauru lapas
14.papīra salvetes
15.kviešu milti
16.grūbas
18.zobu pasta
19.svaigi dārzeņi
20.svaigais raugs
21.svaiga zivs
22.rīsi

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us