Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Продукти

Megija Pētersone

1 2 3 4
5                                          
6         7
8                                  
  9                              
           
           
  10          
             
11                                    
             
             
  12          
  13                                      
           
      14  
15                         16     17    
            18
19                                      
           
           
20                       21          
           
         
22                                    
         
  23                          
24                            
       
25                        
 

По горизонтали
5.Itāļu makaroni
8.Malti pipari
9.Brazīļu kafija
11.Grūbas
13.Saldētas ogas
15.Skābēti kāposti
19.Zaļie zirnīši
20.Svaiga zivs
21.Rīsi
22.Ziedkāposti
23.Vārītas bietes
24.Svaiga maize
25.Svaigi dārzeņi
По вертикали
1.Mannā
2.Valmieras desa
3.Indijas tēja
4.Saulespuķu eļļa
6.Žāvēta gaļa
7.Griķi
10.Iebiezinātais piens
12.Lieli brokoļi
14.Augļu sula
16.Saldi burkāni
17.Krievijas siers
18.Sīpols

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us