Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Viss par un ap šūšanu

1 2
  3  
4          
     
   
5    
6 7              
  8  
9           10
        11
12          
13         14                  
  15        
  16 17                  
        18            
19                 20    
        21          
22                
  23          
   
24                      
 

Horizontāli
4.Vāczemes govij caura mugura
7.Mētelis (vecvārds)
9.Apkakle (vecvārds)
13.Kas pa dienu vazājas, bet pa nakti karājas
14.Uzpirkstenis (vecvārds)
17.Divi gali, divi gredzeni, vidū nagla.
18.Izplestas plaukstas platums, atstatums no īkšķa līdz vidējam pirkstam.
19.Šortiem līdzīgas bikses ar platām starām, kas sniedzas līdz ceļgaliem
21.Stilbi ir, pēdu nav
22.Taisna piegriezuma kreklveida apģērbs, ka var sniegties līdz ceļgaliem
23.Dienā par stīpu, naktī par čūsku
24.Simts logu, vienas vien durvis
Vertikāli
1.Garās biksess (vecvārds)
2.Mutautiņš (vecvārds)
3.Saimnieks nes savu kalpu.
5.Aizkari (vecvārds)
6.Pludmales lakats, ko sien ap gurniem.
8.Pusgaras, uz leju sašaurinātas bikses ar šķēlumiņiem sānu vīlēs
10.Drēbnieks (vecvārds)
11.Dienā pilns, naktī tukšs
12.Kad uz mutes, tad pilna, kad augšpēdus, tad tukša
14.Gludeklis (vecvārds)
15.Sieviešu svārki (vecvārds)
16.Spiedpoga (vecvārds)
20.Kabata (vecvārds)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us