Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

5. klase

1 2   3    
   
4 5                
6            
  7         8        
     
9                   10 11
    12          
     
13                
  14    
15        
16              
  17            
       
18            
19            

Horizontāli
2.Orgāns, kas attīra asinis no indīgām vielām
5.Produkts, kas bagāts ar olbaltumvielām un kalciju
6.Ar minerālvielām, vitamīniem bagāts vietējais auglis
7.Cilvēka skeleta galvenās sastāvdaļas
8.Tas nepieciešams dzīvības uzturēšanai
9.Viens no skeleta nodalījumiem
12.Orgāns, kur notiek ēdiena sagremošana
13.Produkti, kas bagāti ar vitamīniem un minerālvielām
16.Orgāns, kas rada asinsriņķošanu ķermenī
17.Tie veic visas kustības
18.Uzturviela, kura nepieciešama ķermenim nelielos daudzumos
19.Cilvēka ķermeņa balsts
Vertikāli
1.Uzturviela, kuras daudz gaļā, zivīs, olās
3.Orgāns, kas attīra asinis no vielmaiņas galaproduktiem
4.Minerālviela, kas nepieciešama zobiem
10.Nepieciešams enerģijas ražošanai ķermenī
11.Dārzenis, kurā daudz A vitamīna
14.Orgāns, kas apgādā asinis ar skābekli
15.Tās pārnēsā ķermenī skābekli un citas vielas
17.Orgāns, kas sajūt ēdiena garšu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us