Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dikt

Tatiana Wiik

Kryssordet er basert på samtalen rundt ss.90-91 i Norsk start 8-10.

Word Bank
Bengt-Erik, Nilsen, Nordli, dikt, forfatter, hjelpe, ideer, innhold, kjærlighet, klokskap, likevel, lykkelig, mulighet, nå, ord, pleier, poesi, pugge, rekke, rim, rytme, sang, savn, sjanse, spesielt, stolt, stress, støtte, særlig, trist, trøst, uttrykke, uvant, visdom

1 2 3
4 5            
6              
       
7                  
       
     
8     9   10                  
11        
12         13       14       15
         
    16               17        
     
18       19    
20 21      
  22   23          
24                 25      
       
  26           27   28    
       
  29 30  
31            
    32        

Vannrett
5.tanker
6.ikke glad
7.sjanse
8.lyrikk
10.følelse
12.musikk + dikt
13.visdom
16.å vise følelser = å ..... følelser
17.
18.uansett = selv om = tross alt = ......
22.tema i en tekst
24.mulighet
25.en lyrisk tekst
26.støtte
27.Tromming hjelper å holde den. Du kan danse etter den.
31.spesielt
32.ikke vant
Loddrett
1...... Hedin (Han har diktet "Også de som er uvant med ord")
2.veldig, veldig glad
3.Personen som skriver bøker.
4.Flott følelse du kan ha for landet ditt.
8.lære utenat
9.hjelpe
11.følelse av å ønske å være sammen med noen som ikke er her
14.særlig
15.Frank ..... (Han har diktet "Når du ser en venn")
19.klokskap
20.Når du gjør noe som er vanlig for deg, du ..... å gjøre det.
21.Lillebjørn ..... (Han har diktet "Regnværssang")
23.rekke
24.Det er ikke bra for helsa.
28.Hvis din venn har problemer og er lei seg, kan du gi ..... .
29."Med ..... kan vi nå hverandre."
30.deler av ord eller fraser som lyder likt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us