Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tværfaglig kryds&tværs

1
 
2           3
   
4                  
   
5   6
7        
    8            
9                    
      10  
11             12                
         
13 14        
    15                        
       
16               17              
    18    
    19            
       
     
   

Across
2.Danmarks sydligste fiskerihavn?
4.Hvem er Det Europæiske Råds formand?
7.3,14 kaldes også?
8.Danmarks største containerhavn?
9.Europas største havn?
11.Spaniens sydligste punkt?
12.Hvem er statsminister i Danmark?
15.Danmarks 2. længste bro?
16.Hvad er hovedstaden i Rumænien?
17.Hvad hedder vejen hvor AMU holder til?
19.Verdens største truck producent?
Down
1.Hvilken dansk by er europæisk kulturhovedstad 2017?
3.Hvilket fodtøj skal bæres i praktikområdet?
5.Europas nordligste punkt?
6.Hvad er hovedstaden i Ungarn?
7.Ligningen a²+b²=c² kaldes også ?
10.Hvem er Danmarks uddannelsesminister?
13.Hvem er Danmarks transportminister?
14.Lastbiludstyr på sneklædte veje?
17.Danmarks nordligste fiskerihavn?
18.Svensk lastbilproducent?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us