Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Danskerne på arbejde

Sibel Atmaca

Vigtige ord og udtryk der har med arbejdslivet at gøre.

1 2
3                    
   
4                         5  
     
6               7    
       
8                          
       
9                    
       
10                    
     
11               12
     
  13                    
     
  14          
   
15            

Vandret
3.En organisation der passer på dig og dine arbejdsaftaler
4.Når det ikke er altid
6.Når det ikke er normalt
8.Ham/hende der giver dig et arbejde
9.Opstille regler som andre skal rette sig efter
10.Når du arbejder 37 timer har du et ...
11.Når man lover hinanden noget har man en ...
13.Det kan være din kollega. En person der arbejder samme sted
14.Det man betaler
15.Mænd og kvinder skal have den samme løn
Lodret
1.Noget der kommer fra staten/kommunen/regionen
2.Være med til at skifte noget. Når du er med til at bestemme noget
5.I december har man et arrangement der hedder ...
7.Hvis du vil have højere løn eller andre ting i dit arbejdsliv, så skal du ... med din chef
11.Når man har nogle opgaver man skal lave
12.Ikke alle men mange

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us