Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

A.Vivaldi

1 2
3                        
   
  4             5    
     
6 7           8 9    
         
10       11 12                      
13                    
14           15  
16               17    
  18                  
       
19                  
20                
    21
22           23    
  24              
25 26                  
       
  27      
28                 29          
   
30          

Horizontāli
3.Par kādu priesteri A.Vivaldi bijis iesaukts?
4.Kas Venēcijā bijis A. Vivaldi?
7.Kā sauc "Gadalaiki" 2. daļu?
10.Kāda ir vidējā daļa?
12.Kāda žanra darbi visvairāk radušies tieši šīs skolas darbības laikā?
13.Daudzreiz un ātri atkārtota viena vai vairākas skaņas.
14.Kādā krāsā bija A.Vivaldi mati?
16.Kurā Itālijas pilsētā dzimis Antonio Vivaldi?
18.Izcils vijoļmeistars Antonio ...
19.Kāda vēl iestāde vienlaicīgi bija Venēcijas konservatorija?
20.Kādas rindas komponists ierakstījis 1.daļas partitūrā, lai mūziķiem un klausītājiem būtu skaidra komponista iecere?
22.Kāda priestera amatu Venēcijā apguvis A. Vivaldi?
24.Stīgu strinkšķināšana ar pirkstiem.
26.Ārkārtīgi ražīgs Itāļu komponists.
28.Kā sauc sarīkojumu, kurā publika klausās muzikālus priekšnesumus?
29.Kur izplatījās slava par šīs skolas iknedēļas koncertiem?
30.Cik daļas ir koncertciklam "Gadalaiki" A.Vivaldi?
Vertikāli
1.Ātrā tempā atskaņota augšupejoša vai lejupejoša skaņu secība.
2.Kur Venēcijā vadījis orķesti un organizējis koncertus?
5.Kā sauc "Gadalaiki" 3. daļu?
6.Kurš izgatavoja vienu no pirmajiem čelliem?
8.Kurā pilsētā mūža pēdējos gadus strādājis A.Vivaldi?
9.Visi kopā.
11.Kā sauc skaņdarbu solistam un orķestrim?
15.Kas mācīja Antonio mūziku bērnībā?
17.Kam sacerējis 100 kompozīcijas?
19.Kā sauc "Gadalaiki" 1. daļu?
21.Itāļu vijoļvirtuoza vārds.
23.Viens no baroka laikmeta nozīmīgākajiem instrumentiem.
25.Kāds soloinstruments izmantots visā koncertciklā "Gadalaiki"?
27.No cik daļām parasti sastās koncerti?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us