Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Vivaldi 7.kl.

Liga

1
2   3
4   5    
6               7      
      8              
         
      9   10      
       
11                          
12      
  13    
  14                 15      
         
        16   17
    18                        
            19      
20                    
  21              
22 23               24  
    25 26        
         
27             28            
       
  29        

Horizontāli
6.Kā sauc "Gadalaiki" 1. daļu?
8.Kurā Itālijas pilsētā dzimis Antonio Vivaldi?
10.Kāda ir vidējā daļa?
11.Kur Venēcijā vadījis orķesti un organizējis koncertus?
14.Kas Venēcijā bijis A. Vivaldi?
15.Kurā pilsētā mūža pēdējos gadus strādājis A.Vivaldi?
18.Kāda žanra darbi visvairāk radušies tieši šīs skolas darbības laikā?
19.Kas mācīja Antonio mūziku bērnībā?
20.Kā sauc sarīkojumu, kurā publika klausās muzikālus priekšnesumus?
21.Kāds soloinstruments izmantots visā koncertciklā "Gadalaiki"?
22.Daudzreiz un ātri atkārtota viena vai vairākas skaņas.
25.No cik daļām parasti sastās koncerti?
27.Cik daļas ir koncertciklam "Gadalaiki" A.Vivaldi?
28.Kādas rindas komponists ierakstījis 1.daļas partitūrā, lai mūziķiem un klausītājiem būtu skaidra komponista iecere?
29.Visi kopā.
Vertikāli
1.Kurš izgatavoja vienu no pirmajiem čelliem?
2.Kur izplatījās slava par šīs skolas iknedēļas koncertiem?
3.Kā sauc "Gadalaiki" 2. daļu?
4.Ātrā tempā atskaņota augšupejoša vai lejupejoša skaņu secība.
5.Kā sauc skaņdarbu solistam un orķestrim?
7.Par kādu priesteri A.Vivaldi bijis iesaukts?
9.Izcils vijoļmeistars Antonio ...
12.Stīgu strinkšķināšana ar pirkstiem.
13.Kam sacerējis 100 kompozīcijas?
15.Ārkārtīgi ražīgs Itāļu komponists.
16.Kāda vēl iestāde vienlaicīgi bija Venēcijas konservatorija?
17.Itāļu vijoļvirtuoza vārds.
21.Viens no baroka laikmeta nozīmīgākajiem instrumentiem.
23.Kā sauc "Gadalaiki" 3. daļu?
24.Kāda priestera amatu Venēcijā apguvis A. Vivaldi?
26.Kādā krāsā bija A.Vivaldi mati?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us