Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2
    3 4
5        
      6                  
          7
           
8                     9   10     11
                 
                 
            12          
            13      
    14              
15     16                                
17                            
              18    
             
      19                                
20            
      21      
  22           23  
24     25                         26  
               
27                        
               
28           29                        
             
30                                          
         
 

Across
6.Skal man være, når man lytter til den anden
8.Hvis man flygter fra konflikter, er man?
12.Hvilken slags lytning skal en tilhører praktisere?
16.Trin 3 på konflikttrappen
17.Hvad skal være væk, før en konflikt kan løses?
19.Trin 1 på konflikttrappen
22.Nyttige spørgsmål starter ofte med
24.Er konflikter uundgåelige?
25."Change is the only constant in life"
27.Værdikonflikter kan f.eks. omhandle
28.Fra hvilket trin på konflikttrappen, er det nødvendigt med hjælp udefra?
29.Hvornår skal en uoverensstemmelse håndteres, for at undgå konflikt?
30.Trin 3 handler om at komme tilbage til...
Down
1.Værktøjer til konflikthåndtering
2.Personlige konflikter kan f.eks. omhandle
3.Trin 6 på konflikttrappen
4.Værktøj til at komme af med følelsesmæssig involvering
5.Sprog der er god til at nedtrappe en konflikt
6.Midt i løsning
7.Hvordan handler et menneske i konflikt?
8.Start på konflikt
9.Sprog der er god til at optrappe en konflikt
10.Konfliktstil, hvor begge parter opnår win-win
11.Trin 2 på konflikttrappen
13.Konflikttype der f.eks. handler om fordeling af sparsomme ressoucer
14.Trin 4 på konflikttrappen
15.Navn på udvikleren af konflikttrappen
18.Trin 5 på konflikttrappen
20.Trin 7 på konflikttrappen
21.Konflikthåndtering handler om at gå i...
23.Hvad bliver man, hvis man bliver lyttet til og forstået?
26.En konflikt kan kun løses på dette trin

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us