Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Eventyr

Tatiana Wiik

Word Bank
Det var en gang, drage, eventyr, fantasi, folkeeventyr, geit, heks, magi, magi, moral, nisse, overnaturlig, overnaturlig vesen, skapning, skatt, slott, snipp snapp snute, troll, trolldom, trylle, tryllestav, vesen

1 2   3         4
     
5 6            
7         8          
  9    
10                            
        11
        12  
  13           14            
15          
  16       17        
  18                  
        19
      20        
     
21                                
   
  22              
 

Vannrett
2.magi
6.et stort overnaturlig vesen
7.trolldom
8.følelse for hva som er rett og galt
10.Eventyr starter ofte med ...
13.paranormal (ikke normal, eksisterer ikke i virkeligheten)
17.Finner du en kiste full av gull, da finner du en ...
18.en fortelling som ikke er sann
20.skapning
21.... så var eventyret ute
22.Den er levende
Loddrett
1.eventyr som folk fortalte til hverandre i gamle dager
3.magisk skapning
4.når man gjør noe overnaturlig
5.Eventyr er ...
9.et overnaturlig vesen med vinger
11.Prinsessen bor i et ...
12.en liten, gråkledd mann med rød topplue og langt skjegg
14.å gjøre magi
15.Hva trenger du for å gjøre magi?
16.et overnaturlig vesen, ofte ondt
19.en av de tre Bukkene Bruse

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us