Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SOMMERORDJAGT

Jonna DM

Find sommerord

1 2
3 4        
      5
6        
7                          
       
  8                    
9 10      
  11               12    
       
    13             14  
  15        
16                          
           
           
17        
      18            
       
19              
20                

Vandret
4.måneden hvor skoleelever har helt fri
7.du kan rejse oppe i luften i sådanne en
8.det kan vi vist alle lide
11.Så kan du se bedre under vandet
13.hoppende aktivitet
16.et sted hvor du kan se mange forskellige slags dyr
18.sandet sted
19.et brød du bager over bål
20.byen hvor Virupskolen ligger
Lodret
1.et sted nær Aarhus med mange sjove forlystelser
2.en særlig sommersko
3.når man leger i vand
5.denne årstid kaldes
6.antallet af elever i 3.A
9.denne ø kaldes også for solskinsøen
10.mandag den 14.august skete dette
12.denne skal du præsentere på onsdag
14.kold spise med kegleformet bund og kølige kugler
15.en sø med mange slags fugle, tæt på hvor Jonna bor
17.ferieø hvor Jonna faktisk kommer fra

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us