Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mūzika kā kultūras sastāvdaļa

1
2
   
   
3
             
4
 
5
       
6
           
7
8
 
       
       
9
     
10
 
 
11
                     
           
           
12
                   
     
   
13
               
14
         
   
15
                 

Horizontāli
3.Tradicionālie skaņu rīki, dažādi žvadzoši, graboši rīki, koka vai akmens gabaliņi.
5.Īriju Franciju, Skotiju un Velsu sauc par Senajām ...... zemēm.
6.Viss, kas pasaulē radīts ar cilvēka līdzdalību ir....
11.Bulgārijā senas rituālu dejas, kur sievietes dejo uz ....... (2 Words)
12.Tradicionālie skaņu rīki, kuru skanējumam izmanto izdobtu koku ar tam pārvilktu ādu.
13.Kultūras jomu, kurā iekļaujas celtnes, rotaslietas un dažādi citi priekšmeti sauc par ..... kultūru.
14.Kultūras jomu, kurā iekļaujas valoda, paražas, tikumi uc. sauc par ..... kultūru
15.Tradicionālie skaņu rīki, kuru skanējumu rada nostiepta stiegra.
Vertikāli
1.Nosauc mūzikas instrumentu, kas attēlots Īrijas ģērbonī.
2.Austriešu tautas dziesma (nosaukums). (3 Words)
4.Augstāko kalnu sistēmu Eiropā veido .... (2 Words)
7.Tradicionālie skaņu rīki, kuru skanējumu rada caurulē vibrējošs gaisa stabs.
8.Nosauc pussalu Eiropas Dienvidu daļā, kur atrodas Bulgārija, Rumānija, Serbija uc.
9.Populārs mūzikas instruments Skotijā un Īrijā.
10.Austrijas novados, kalniešu apvidū izplatīts dziedāšanas veids ir ....

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us