Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kažokādas

Jana Skurjate 2.t

1
           
2
 
3
   
4
5
 
   
6
 
7
         
8
           
9
       
       
10
       
11
         
12
                           
13
14
           
           
   
15
16
       
         
 
17
18
19
   
           
     
20
           
           
21
                       
     
 
22
           
23
               
 

Horizontāli
1.Kāda var būt matu forma?
7.Kur kologeno šķiedru saišķi izvietoti irdeni, starp tiem bieži sastopamas tauku nogulas?
8.Kāds ir ūdenī dzīvojošo kažokādu zvēru vēders?
9.Kas galvenokārt tiek izmantots kā dekoratīvais elements svētku apģērbiem? To veido no veselām kažokādām ar visu zvēra galviņu.
10.Ko gatavo no dabīgām vai krāsotām kažokādām? Tos lieto roku sasildīšanai un nelielu galantērijas piederumu ievietošanai.
12.Kādos iecirkņos iedala kažokādas , ja to apmatojums un ādas biezums nav vienāds visās ķermeņa daļās?
16.Kas ir jēlādas pamatslānis; no tās pēc attiecīgās apstrādes iegūst kažokādu?
20.Kura dzīvnieka kažokādas apmatojums saveļas visvairāk?
21.Kāda lente ar preces zīmes attēlu, kas uzspiesta ar nenomazgājamu krāsu jāpiešuj visiem izstrādajumiem?
22.Kas ietekmē dažādām dzīvnieku sugām to, ka tēviņu apmatojums ir lielāks un rupjāks, bet matīšu ādas ir ar mīkstāku apmatojumu?
23.Kas var būt matu garozas slānī un serdē?
Vertikāli
1.Kāda šķiedra sastāv no ļoti tievām šķiedriņām- fibrillām?
2.Kādas kažokādas izstrādā patlaban, lai samazinātu izmaksas?
3.Kas bojā kažokādas izstrādājumus?
4.Kā sauc matus, kuri ir garāki, resnāki,elastīgāki, spīdīgāki, krāsas ziņā atšķirīgi dūnmatiem?
5.Kas ietekmē augošiem dzīvniekiem apmatojuma kvalitāti?
6.Ko piešķir kažokādai apmatojuma mīkstums?
11.Kāda procedūra tiek veikta ar jēlādu, lai izvairītos no mikroorganismu iedarbības un saglabātu tās līdz rūpnieciskai apstrādei?
13.Kas ir zems pieguļošs apmatojums ar zīmējumu?
14.Kura dzīvnieka ādas izturība ir vislielākā?
15.Ar ko jānoformē visi izstrādājumi, kurus piegādā tirdzniecības tiklā?
16.Kā sauc vistievākos un visīsākos matus, kuri ir ļoti viļņaini?
17.Kas ir apmetņi bez piedurknēm, to valkā virs kleitas, to fasoni ir dažādi, tos šuj no vērtīgam kažokādām ar pieskaņotu zīda oderi?
18.Kas ir jāpiešuj bez krokojumiem un savilkumiem?
19.Kas ir plāns ādas slānis, ko veido epitēlijaudi un apmatojums?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us