Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzivnieki

Studente

LŪDZU AIZPILDIET AR DRUKĀTIEM BURTIEM

1
 
2
3
         
   
 
4
     
   
5
       
 
 
6
       
7
 
8
           
 
 
9
       

Horizontāli
2.KURŠ PUTNS DĒJ OLAS CITU PUTNU LIGZDĀS?
4.KURŠ DZĪVNIEKS SARGĀ MĀJU?
5.KURAM DZĪVNIEKAM IR ASS KAŽOKS?
6.KURŠ DZĪVNIEKS GUĻ ZIEMAS MIEGU?
8.KURAI ČŪSKAI IR DZELTENAS AUSIS?
9.KURŠ DZĪVNIEKS STAIGĀ KUR GRIB?
Vertikāli
1.KURŠ EKSKLUZĪVAIS DZĪVNIEKS DZĪVO PURVOS?
3.KURAM DZĪVNIEKAM GARŠO BURKĀNI?
7.KURŠ IR LATVIJAS LIELĀKAIS DZĪVNIEKS AR RAGIEM?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us