Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Augi un fotosintēze

Rūdis Auniņš

1
2
 
3
4
     
5
 
6
7
     
         
8
                 
9
 
     
10
           
11
               
     
   
12
                   
13
   
14
           
15
 
     
 
16
   
   
17
                 
     
 
18
 
19
               
   
20
               
 
 

Horizontāli
4.Kas elpošanas procesā izdala skābekli?
7.Galvenais auga orgāns, kas veido barības vielas.
8.Viela, ko elpojot uzņem visi dzīvie organismi.
10.Kas augos veidojas fotosintēzes procesā?
11.Visi dzīvie organismi sastāv no...
12.Sīkas, zaļas augu lapu sastāvdaļas.
14.Adatains istabas augs, kurš mīl sausu augsni.
17.Sprauga, caur kuru no auga iztvaiko ūdens.
19.Augi, kas aug ūdenī.
20.Dīķos un ezeros sastopams ziedošs ūdensaugs.
Vertikāli
1.Pļavas augs, kuru audzē lopbarībai un augsnes auglības uzlabošanai. Sarkanais...
2.Zaķa lielākie kārumi ir...
3.Auga orgāns, kas visbiežāk attīstās zem zemes.
5.Ierīce, ar kuras palīdzību pēta sīkas auga daļas.
6.Kas dabā augiem dod gaismu un siltumu?
9.Process, kurā augs uzņem gaismu, ūdeni un ogļskābo gāzi.
13.Kas nepieciešams, lai augu šūnās veidotos hlorofils?
15.Kā sauc augu zaļo krāsvielu?
16.Kas uzkrājas augu augļos un saknēs?
18.Augs ar dzelteniem ziediem, kas aug ūdenstilpju piekrastēs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us