Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jāzeps Vītols

Larisa Deruka, Artūrs Saveļjevs

1
2
3
4
           
   
5
 
       
       
 
6
             
     
7
   
8
     
   
 
 
9
10
         
   
11
     
 
12
       

Horizontāli
3.Papildiniet J. Vītola klavieru skaņdarba nosaukumu “Viļņu …”.
6.Komponista sacerētas bērnu dziesmas nosaukums.
8.Ar kādu atzīmi piecu ballu vērtēšanas sistēmā, pabeidzot Latvijas konservatorijas kompozīcijas klasi, tika novērtēta Vītola sacerēta prelūdija speciālās harmonijas eksāmenā?
10.Pilsēta, kur ir miris komponists.
11.Kādā valodā komponista bērnībā sarunājās viņa ģimene?
12.Pabeidz teikumu! Annija Vītola ir Jāzepa Vītola … .
Vertikāli
1.Pārtulkojiet itāļu valodā “bez pavadījuma” – a … .
2.Simfoniskās svītas “Dārgakmeņi” 1. daļas nosaukums.
4.Ar kādu medaļu komponists pabeidza konservatorijas N. Rimska – Korsakova kompozīcijas klasi?
5.Kādu amatu ilgus gadus ieņēmis Jāzeps Vītols Latvijas konservatorijā?
7.Jāzepa Vītola Latvijas konservatorijas audzēkņa Graubiņa vārds.
9.Skaņdarba “Karaļmeita” žanra nosaukums.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us