Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

HAC İBADETİNİN FAYDALARI

1
2
 
3
     
   
 
4
 
5
             
   
6
 
7
           
8
9
     
 
10
       
   
   
11
         

Across
3.Mekke'de İslam alemince kıble kabul edilen kutsal yapı
5.Sadece insanlara değil,canlı ve cansız hiçbir şeye zarar vermemeyi kapsayan ihram yasakları,insanın ... duygusunu kabartır
7.Makam,mevki,zenginlik,rütbe farkını ortadan kaldırarak insanlar arasındaki ... anlayışını artırır
8.Bütün dünyadaki müslümanların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.Ben yerine ... dedirtir.
10.Kızmamak,öfkelenmemek gibi,kişiye zorluklara dayanma alışkanlığı kazandırarak ... duygusunu güçlendirir
11.Zengin fakir her seviyede müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içerisinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar,...gününü hatırlatır
Down
1.Hac,hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadettir.Kişinin hacca gelişi bütün bu nimetlere ... duygusunu artırır
2.Farklı ırk,dil ve kültürden insanın,aynı amaç için biraraya gelmiş olmaları aralarındaki ... duygusunun artmasını sağlar
4.Kabeyi ve etrafındaki kutsal mekanları yılın belirli zamanında usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken görevleri yerine getirmektir
6.Dünyanın dört bir tarafından hacca gelen müslümanların hep birlikte seslendirdikleri dua
9.Müslümanların tek gaye etrafında biraraya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi ... kardeşliğini güçlendirir

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us