Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

VIZUĀLĀ MAKSLA

Gunta Lagzdiņa

pamatkrāsas, jauktāskrāsas, zaļa, pelēka, oranža, mozaīka, šķēŗes, vitrāža, akvareļkrāsas, zīmulis, līme, marķieris, bloks, amfora, ainava, perspektīva, portrets, otas, līnija, ēna

1
         
2
3
 
4
 
5
6
             
       
7
                   
8
 
   
9
         
   
 
10
 
11
                   
     
12
13
14
                       
       
     
15
 
16
       
17
         
 
18
               
   
19
   
   
20
         

Horizontāli
1.vizuālās mākslas veids no stikla, akmeņu vai flīžu gabaliņiem
6.vizuālās mākslas veids no krāsainiem stikla gabaliņiem
7.dzeltena, sarkana, zila
9.vizuālās mākslas galvenais elements
11.kādu vizuālās mākslas materiālu Tu izmantoji, zīmējot un krāsojot Seno Grieķu vāzi?
13.zaļa, violeta, oranža
16.krāsa, kas rodas, sajaucot dzeltenu ar zilu
17.ko izmanto griežot?
18.cilvēka sejas līdz pleciem attēlojums vizuālajā mākslā
19.tumšākā vieta zīmējumā vai gleznā
20.populārākais trauks Senajā Grieķijā, kurā galvenokārt lēja ūdeni
Vertikāli
2.kuras krāsas parasti izmanto lai pludinātu?
3.krāsa, kas rodas sajaucot baltu ar melnu
4.gleznotāja piederumi
5.saistviela, kas pielipina?
8.vizuālās mākslas stundu populārākais darbarīks
10.vizuālās mākslas likums, kad priekšplānā zīmē lielāku, bet tālumā mazāku
12.albums, kur ievietotas lapas zīmēšanai un gleznošanai
14.dabas attēlojums vizuālajā mākslā
15.krāsa, kas rodas, sajaucot sarkanu ar dzeltenu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us