Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

VIZUĀLĀ MĀKSLA 3.klasē

Gunta Lagzdiņa

pamatkrāsas, jauktāskrāsas, zaļa, pelēka, oranža, mozaīka, šķēres, vitrāža, akvareļkrāsas, zīmulis, līme, marķieris, bloks, amfora, ainava, perspektīva, portrets, otas, līnija, ēna

1
 
2
     
3
   
4
 
5
 
6
 
       
7
     
         
8
                   
9
 
     
     
10
11
 
12
         
13
 
14
                 
 
15
         
       
 
16
                   
17
       
18
   
19
                   
   
20
               

Horizontāli
1.Krāsa, kas rodas sajaucot baltu ar melnu
7.Gleznotāja piederumi
8.Zaļa, violeta, oranža
12.Krāsa, kas rodas, sajaucot sarkanu ar dzeltenu
14.Vizuālās mākslas stundu populārākais darbarīks
15.Saistviela, kas pielipina?
16.Vizuālās mākslas likums, kad priekšplānā zīmē lielāku, bet tālumā mazāku
17.Tumšākā vieta zīmējumā vai gleznā
19.Dzeltena, sarkana, zila
20.Kādu vizuālās mākslas materiālu Tu izmantoji, zīmējot un krāsojot Seno Grieķu vāzi?
Vertikāli
2.Vizuālās mākslas galvenais elements
3.Ko izmanto griežot?
4.Albums, kur ievietotas lapas zīmēšanai un gleznošanai
5.Cilvēka sejas līdz pleciem attēlojums vizuālajā mākslā
6.Vizuālās mākslas veids no krāsainiem stikla gabaliņiem
9.Kuras krāsas parasti izmanto lai pludinātu?
10.Dabas attēlojums vizuālajā mākslā
11.Populārākais trauks Senajā Grieķijā, kurā galvenokārt lēja ūdeni
13.Vizuālās mākslas veids no stikla, akmeņu vai flīžu gabaliņiem
18.Krāsa, kas rodas, sajaucot dzeltenu ar zilu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us