Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

VIZUĀLĀ MĀKSLA 4.klasē

Gunta Lagzdiņa

pamatkrāsas, jauktāskrāsas, zaļa, pelēka, oranža, mozaīka, šķēres, akvareļkrāsas, zīmulis, līme, marķieris, bloks, ainava, perspektīva, portrets, otas, līnija, ēna, arhitektūra, flomasteri, skulptūra, klusādaba

1
2
       
3
4
   
5
             
     
6
 
7
           
       
8
 
9
                   
10
         
11
     
12
       
13
                         
       
 
14
     
15
           
16
             
     
17
                 
18
     
     
 
19
   
20
     
   
21
             

Horizontāli
2.Albums, kur ievietotas lapas zīmēšanai un gleznošanai
5.Vizuālās mākslas galvenais elements
7.Ko izmanto griežot?
9.Vizuālās mākslas veids
10.Krāsa, kas rodas, sajaucot dzeltenu ar zilu
12.Gleznotāja piederumi
13.Zaļa, violeta, oranža
14.Vizuālās mākslas likums, kad priekšplānā zīmē lielāku, bet tālumā mazāku
16.Krāsa, kas rodas, sajaucot sarkanu ar dzeltenu
17.Vizuālās mākslas veids
18.Saistviela, kas pielipina?
19.Krāsa, kas rodas sajaucot baltu ar melnu
21.Vizuālās mākslas stundu populārākais darbarīks
Vertikāli
1.Kuras krāsas parasti izmanto lai pludinātu?
3.Nedzīvās dabas attēlojums vizuālajā mākslā
4.Dabas attēlojums vizuālajā mākslā
6.Vizuālās mākslas veids no stikla, akmeņu vai flīžu gabaliņiem
8.Dzeltena, sarkana, zila
11.Kuri vizuālās mākslas materiāli visbiežāk tiek izmantoti arī citos mācību priekšmetos?
15.Cilvēka sejas līdz pleciem attēlojums vizuālajā mākslā
20.Tumšākā vieta zīmējumā vai gleznā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us