Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Skolefest

Kloge forældre

1
2
   
3
4
                 
5
6
     
 
7
     
8
 
9
             
10
 
             
             
       
11
 
12
         
     
13
                 
           
         
         
14
     
15
         
16
                 
 
17
       
 
 

Across
4.Hvor ligger Galapagos?
8.Hvad spiser en kæmpeskildpadde på Galapagos?
13.Hvor mange kilo kan en han søløve veje?
15.Hvad hedder Tyrkiets hovedstad?
16.Hvor mange slags fugle er der på Galapagos?
17.Hvilket dyr er det højeste i Tanzania?
Down
1.Hvad hedder den største by i Tyrkiet?
2.Hvad hedder det højeste bjerg i Afrika?
3.Er tyrefægtning lovligt i Spanien?
5.Hvor mange år kan en kæmpeskildpadde blive?
6.Hvad hedder slik på Tyrkisk?
7.Hvad hedder Spaniens konge?
9.Hvad hedder Bornholms maskot?
10.I hvor lang tid kan en kæmpeskildpadde på Galapagos leve uden mad og drikke?
11.Hvilke farver har der Bornholmske flag?
12.Fra hvilket land kom soldaterne der blev på Bornholm efter anden verdenskrig?
13.Hvad er det der beskytter kæmpeskildpadden, når den spiser kaktus?
14.Hvad hedder Spaniens hovedstad?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us